Terug naar startpagina genealogie POORTMANS @

Home Contact Info Sitemap
Parenteel Geschiedenis Verspreiding Naam Onderzoek Links Varia Nieuws


Lopend onderzoek
Vragenlijst
    Personen
    Achtergrond
    Heemkunde
    Geschiedenis
    Publicaties
Ander onderzoek
Onderzoek: Vragenlijst

Op de vragenlijstpagina's vindt u een overzicht van vragen i.v.m. het stamboomonderzoek naar de familie Poortmans. De vragenlijst is onderverdeeld in diverse rubrieken zoals persoonsgegevens, achtergrond- & heemkundige informatie, geschiedenis en publicaties.

Hoe antwoorden op een vraag uit de vragenlijst?
Bij elke vraag staat de datum waarop ze opgenomen is na dit icoontje: .
Door op te klikken kan u een e-mail met het antwoord versturen. Geef a.u.b. de rubriek en het nummer van de vraag op.
Wie een vraag beantwoordt, wordt vermeld.

| home | contact | info | sitemap | parenteel | geschiedenis | verspreiding | naam | onderzoek | links | varia | nieuws |

© 2000-2002 Geert Poortmans