Terug naar startpagina genealogie POORTMANS @

Home Contact Info Sitemap
Parenteel Geschiedenis Verspreiding Naam Onderzoek Links Varia Nieuws


Naambetekenis

Betekenis en herkomst van de naam 'Poortmans'. Bezat de familie Poortmans in het verre verleden poortersrechten of waren het poortwachters? Hoe verder terug in de tijd het onderzoek gaat, hoe groter de kans dat deze vraag beantwoord wordt. Voorlopig blijft het nog even gissen.Naamvarianten

Alle varianten van de naam 'Poortmans' die tot hiertoe in het stamboomonderzoek opgetekend werden. Met waar mogelijk een verklaring voor de opgetekende variant.Namenindex

Een index van alle familienamen die voorkomen in de parenteel van Jan Poortmans. Met opgave van het aantal keren dat ze voorkomen. In deze index vinden andere genealogen misschien een eerste aanknopingspunt met hun eigen onderzoek.


Meer weten over uw eigen familienaam?
Klik op onderstaande link en u komt terecht op de site van het Nederlandse Meertens Instituut. Daar houdt men zich bezig met de Nederlandse Familienamen Databank, een naamkundig project dat de doelstelling heeft om informatie te geven over de ontstaansgeschiedenis van de familienamen in Nederland.
Wanneer u uw familienaam invoert, krijgt u o.a. volgende informatie: een naamsverklaring, naamsvermeldingen, gegevens en samenvattingen uit archivalische en genealogische bronnen met bibliografische referenties en tevens vermeldingen van informanten en verwijzingen naar websites.
Let wel, het gaat hier om een Nederlandse site, dus u zal enkel een resultaat verkrijgen wanneer uw naam ook in Nederland voorkomt. Naar mijn weten bestaat er in Vlaanderen tot hiertoe geen gelijkaardig initiatief.

Zoeken in de Nederlandse Familienamen Databank

| home | contact | info | sitemap | parenteel | geschiedenis | verspreiding | naam | onderzoek | links | varia | nieuws |

© 2000-2002 Geert Poortmans