Terug naar startpagina genealogie POORTMANS @

Home Contact Info Sitemap
Parenteel Geschiedenis Verspreiding Naam Onderzoek Links Varia Nieuws


16de eeuw
17de eeuw
18de eeuw
19de eeuw
20 & 21ste eeuw
Geschiedenis van de familie Poortmans

Op deze pagina's vindt u een beknopte geschiedenis van de familie Poortmans door de eeuwen heen. Er wordt aandacht besteed aan de plaatsen waar Poortmansen voorkwamen, hun sociale status, beroepen, enz.

Het overzicht dat hier geboden wordt is vrij summier. Het is de bedoeling op termijn een echte geschiedenis van de familie Poortmans te schrijven waarin bovengenoemde aspecten veel ruimer aan bod komen.

Ook op de CD-rom en het boek van de parenteel van Jan Poortmans komt de geschiedenis van de familie aan bod.Wilt u de CD-rom of het boek bestellen? Klik dan op volgende link: [ bestelinfo ]| home | contact | info | sitemap | parenteel | geschiedenis | verspreiding | naam | onderzoek | links | varia | nieuws |

© 2000-2002 Geert Poortmans